Kyykkä

Kyykkä on vuosisatoja vanha karjalainen ulkona pelattava peli. Kyykässä pyritään kyykkämailoja heittämällä poistamaan kyykät pelineliöstä mahdollisimman vähin heitoin. Kyykkää voi pelata henkilökohtaisena pelinä, paripelinä tai nelihenkisenä joukkuepelinä.

kyykka

Pelivälineet:
24 kyykkää, 2 kyykkämailaa ja kantolaatikko.


Pelivalmistelut:
Pelin tavoite:
Pelin tavoitteena on poistaa kaikki kyykät vastustajan pelineliöstä. Pelaaja/joukkue, joka onnistuu ensimmäisenä, voittaa pelin!

Mahdollisimman tasaiselle alueelle (mieluiten sora) merkitään pelikenttä. Kenttä koostuu kahdesta 3×3 metrin neliöstä ja niiden välisestä 6 metrin alueesta (katso kuva 2). Kummallakin joukkueella on oma neliönsä, jonka etuviivalle (katso kuva 2: linja 2) asetetaan 6 kyykkäparia tasaiseen riviin. Yhden kyykkäparin kaksi kyykkää asetetaan päällekkäin, ja kyykkärivin tulisi alkaa 60 cm etäisyydeltä sivurajasta (katso kuva 1).

Pelin kulku:
Pelissä pelataan kaksi erää tai pelipuoliskoa, jotka kumpikin koostuvat yhtä monesta vuorosta. Pelaajat päättävät yhdessä vuorojen määrän (esim. 5-10 per pelipuolisko). Molemmat joukkueet aloittavat heittämisen oman neliönsä takaviivalta (katso kuva 2: linja 1), ja jatkavat sieltä heittoa kunnes ainakin yksi vastustajajoukkueen kyykistä on heidän pelineliönsä ulkopuolella. Tämän jälkeen heittäminen tapahtuu oman neliön eturajalta (katso kuva 2: linja 2).

Kummallakin joukkueella on käytettävissään kaksi mailaa per vuoro. Vuorossa oleva joukkue yrittää heittää ne niin, että vastustajan kyykät lentävät ulos heidän pelineliöstään. Kahden mailan jälkeen, vuoro loppuu, ja mailat annetaan vastustajajoukkueelle

Peli jatkuu näin kunnes sovittu määrä vuoroja on pelattu. Pisteet lasketaan nyt yhteen.

Pisteiden lasku:
Jokaisesta vastustajan neliöön tai sen eturajalle jääneestä kyykästä joukkue saa -2 pistettä. Muille rajoille jääneiden kyykkien pistearvo on -1. Jos joukkue saa kaikki kyykät poistettua vastustajan neliöstä käyttämättä kaikkia vuorojaan, jokaisen käyttämättä jääneen mailan arvo on +1 piste.

Esimerkki: Jos Joukkueella A on kaksi kyykkää vastustajan neliössä, mutta joukkue B on onnistunut poistamaan kaikki kyykät viimeisen kierroksen ensimmäisellä mailalla, joukkue A saa -4 pistettä ja joukkue B saa +1. Pisteet merkitään muistiin. Tämän jälkeen tapahtuu puoltenvaihto ja pelataan toinen pelipuolisko.

Pelin päättyminen:
Toisen pelipuoliskon pisteidenlaskun jälkeen kummankin pelipuoliskon pisteet lasketaan yhteen. Eniten pisteitä (tai vähiten miinuspisteitä) kerännyt joukkue voittaa!